Header Ads

Disclaimer

PENAFIAN

Apa saja maklumat yang ada di dalam laman web ini diterbitkan dengan niat yang baik dan bertujuan untuk berkongsi maklumat sahaja kepada semua pembaca. Kami tidak bertanggungjawab di atas kemusnahan, kerugian, kerosakan, dan apa sahaja yang anda hadapi ketika melayari laman web ini.

Kami tidak memberi sebarang jaminan tentang kesempurnaan, keselamatan, kebolehpercayaan dan ketepat maklumat yang ada di laman web ini. Keselamatan adalah tanggungjawab pengunjung itu sendiri ketika melayari dan mencari maklumat melalui laman ini.

KOMEN DAN PENDAPAT

Semua pandangan dan komen pembaca di setiap artikel-artikel di dalam laman ini adalah tanggungjawab pembaca itu sendiri dan ianya tidak mewakili pendirian kami. Kami juga tidak bertanggungjawab di atas pandangan, pendapat dan komen yang diutarakan bersifat fitnah dan provokasi. Anda harus berfikir terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen agar tidak mendatangkan kesulitan terhadap anda sendiri.

Artikel-artikel yang telah dikeluarkan melalui laman ini adalah kepunyaan Koleksi Viral. Ada diantara artikel tertentu yang telah disalin semula diberikan kredit atau di mana sumber berkenaan diambil.

SUMBER ARTIKEL

Kepada mereka yang mahu menyiarkan semula artikel-artikel yang telah dikeluarkan di laman ini haruslah memastikan di mana sumber asal artikel tersebut diambil. Adalah menjadi satu kesalahan besar sekiranya anda tidak meletakkan kredit asal artikel berkenaan.
Powered by Blogger.